wz
Informace o jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Lomnice

Obec Lomnice (dříve Lomnice u Rýmařova) se nachází na Severní Moravě v Nízkém Jeseníku, přesněji v Moravskoslezkém kraji býv. okrese Bruntál na silnici I. třídy mezi
Bruntálem a Šternberkem, cca 15 km od Bruntálu s počtem obyvatel 569.
V okolí obce se nacházejí dvě vyhaslé sopky (Slunečná, Lipová), mnoho lesů a přehrada Slezká Harta s největší sypanou hrází v Evropě.
V roce 1895 byl založen SDH Obce Lomnice, sbor postupně vlastnil koňskou sříkačku, Praga RN, Praga RN – Speciál s PPS - 8, Gaz 462 s přívěsem a Tatru 805 s PPS – 12.
Od roku 1980 se stal velitelem jednotky Josef Frnka, po převratu a vzchopení obce se v roce 1994 započalo s generální opravou malé zbrojnice na které se podíleli hlavně mladí hasiči pod dozorem velitele a pár starších hasičů, v roce 1995 byla zakoupena Toyota Hilux 2,4 D 4x4, hasiči i starosta obce hledali pro malou garáž menší auto, které by uvezlo mužstvo a náklad jako PS-12 s příslušenstvím. Postupně bylo vozidlo vybavováno až bylo zavedeno jako RZA 2 ( rychlý zásahový automobil – určený k dopravním nehodám ), je zapsáno i v evidenci HZS ČR v Praze. V roce 1995 byla jednotka převedena z JPO-V do JPO-III .V roce 1996 zažila obec povodně, kde se hasiči i RZA výtečně osvědčili jak ve své obci tak i v obci Zátor kde vypomáhali v čerpání sklepů, v roce 1997 zažili povodně druhé, tentokrát na celé Moravě.
Jednotka byla povolána ne evakuaci osob do obce Široká Niva, kde po zvednutí hladin řek zůstali hasiči odříznuti od okolního světa na tři dny. Během té doby 24 hodin denně zasahovali v obci a jejím okolí, kde evakuovali obyvatele a rozváželi humanitární pomoc, po opadnutí vody čistili sklepy a domy.
V roce 1998 byla jednotce zapůjčena CAS-25 Š 706, RTHP od HZS Bruntál a jednotka byla převedena z JPO-III do JPO-II. V roce 1999 byla cisterna obci bezplatně převedena.
Jednotka zasahovala u požárů, dopravních nehodách, pomáhala při hledání utonulých v Litovli a Zátoře, asistovala při různých závodech ( Ecce Homo, Barum rallye, off road ) a zúčastnila se předváděcích ukázek na Pyrosu a pro firmu Toyota zabezpečovala jízdy v terénu.
V roce 1999 byl zakoupen člun s motorem zn. Yamaha, kvůli zabezpečení vodní nádrže Slezká Harta.Ten jednotka otestovala na soutěžích Rescue a své dovednosti využila na povodních v Praze, kde zasahovali u Karlova mostu, na Malé Straně apod.
V roce 2000 byla založena lezecká skupina a v roce 2001 byla vyškolena zdravotnická skupina obsazená i ženami, které se účastní výjezdů.
V roce 2003 byla obcí zakoupena polovina budovy stojící naproti malé zbrojnici, z důvodů umístění CAS-25 do vyhřívané garáže s napojením na kompresor a nedostatku místa pro mužstvo a ostatní techniku.Cisterna do té doby stála v dílně soukromého podnikatele a potom v hale místní zemědělské farmy. Tentýž rok se začalo s opravou budovy a v roce 2004 jsme velkou zbrojnici zkolaudovali. Nyní má sbor dvě zbrojnice.
V roce 2005 při mimořádné schůzi díky nesmyslnosti nařízení a požadavků ze strany Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezka byl zrušen SDH a zůstala jen JSDHO Lomnice.
V roce 2012 nám byla MS krajem nabídnuta k odkoupení CAS K 25 L 101.860 od JSDHO Ostrava Michálkovice.

zpět na hlavní stránku
adresa: Hasiči Lomnice
Lomnice č. p. 234, 793 02
okres Bruntál, kraj Moravskoslezský
 
kontaktní e-mail:
hasicilomnice@email.cz
 
kontaktní tel:

velitel jednotky +420 724 328 810
zástupce velitele +420 724 079 271