wz
Informace o zásazích naší jednotky

Rádi bychom Vás také seznámili s tím jaké je rozdělení zásahů dle "hasičské terminologie" a jak se dále příslušné zásahy, jichž se naši členové účastní dělí.

Požár

a) výškové budovy
b) nízké budovy
c) průmyslových nebo zemědělských objektů, skladů
d) shromaždiště osob
e) podzemních prostorů, tunelů
f) lesního, polního porostu, trávy
g) trafostanice, rozvodny
h) dopravního prostředku
i) odpadu v popelnicích, kontejnerech

Dopr. nehoda a) vyproštění osob
b) uvolnění komunikace
c) úklid vozovky
d) železniční
e) letecká
Živelní pohroma a) povodně, záplavy, deště
b) sníh, námraza
c) větrná smršť
d) sesuvy půdy
e) ostatní
Únik nebezp. látek a) na pozemní komunikaci
b) do půdy
c) na vodní plochu
d) do ovzduší
Techn. pomoc a) odstranění nebezp. stavů
b) spolupráce se složkami IZS
c) destrukce objektu
d) náhrada nefunkčního zařízení
e) otevření uzavřených prostor
f) odstraňování překážek
g) čerpání vody
h) měření koncentrací
i) monitoring
Záchrana osob a zvířat a) z vody
b) z výšky, z hloubky
c) uzavřených prostor, výtahů
d) zasypaných, zavalených
Radiační nehoda, havárie  
Evakuace a ochrana obyvatel  
Ostatní mimořádná událost - jiné  
Planý poplach  
Jiné a) zatím neurčeno
b) technologický test
c) zlomyslné volání


Vyberte rok:

AKTUÁLNÍ...